Du er her:

Arbeidsprogram for 2005

1.Energipolitikk
Fortsette kampen mot gasskraftverk på Skogn, få egnethetsanalyse for vindkraftutbygging, hindre småkraftverk med betydelige miljøkonsekvenser, fokusere på alternative energikilder og energisparing.

2.Klassisk naturvern
Prioritere forvaltningsplanarbeidet for nasjonalparkene, motorferdsel i utmark, strandsonen, satsning på skogvern, følge arbeidet med ny rovviltforvaltning, fortsette fjellrevarbeidet.

3.Engasjement i Friluftslivets år
både med egne arrangementer og i samarbeid med de andre FNF-organisasjonene.

4.Organisasjon og økonomi
- Opplegg for anvendelse av pengegavene til fylkeslaget.
- Medlemsverving: Nyverving og gjenverving prioriteres.
- Oppfølging NSB-opplegg.
- Få bedrifstmedlemmer i samarbeid med Norges Naturvernforbund sentralt.
- Konsolidering av lagene som er. Opprette lokallag i Meråker, evt. sammen med Stjørdal.
- IKT-satsning: Utvikle nettsida i iMaker.
- Markere 90-årsjubileet i samarbeid med fylkeslaget i Sør-Trøndelag.
- Støtte opp under arbeidet med lokallag i Natur og Ungdom.