Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet i trøndelagsfylkene 90 år

28.09.2005:

I Norges Naturvernforbunds historie har innsatsen i trøndelagsfylkene en solid plass. Gjennom nitti år har Naturvernforbundet vært i virksomhet i Trøndelag og preget natur- og miljøvernarbeidet på mange vis. Mye hadde sett annerledes ut ikke bare i trøndelagsfylkene, men også i Norge uten dette frivillige naturvernarbeidet. Jubileet markeres med to arrangementer.

Naturvernforbundet i Nord - og Sør - Trøndelag er 90-år i år!!.

Naturvernforbundet i Nord - og Sør - Trøndelag er 90-år i år!!.

09.09.2005:

Bli med på vårt jubileumsarrangement lørdag 1. oktober 2005. Jubileumsarrangementet vil blir holdt på Suhmhuset, Vitenskapsmuseet i Trondheim. Arrangementet starter kl.11 og er åpent for alle. De som ønsker å delta må melde seg på til naturvernforbundet i Sør-Trøndelag innen 26.september. Program for dagen:11.00 Velkommen v/fylkesledere 11.10 Fylkesmannen Kåre Gjønnes "Det frivillige og offentlige miljøvernarbeid i Trøndelag"11.45 Lars Haltbrekken "Hilsen ved jubileet"12.00 Presentasjon av jubileumsboka v/Arve Sletten13.00 Kaffe13.30 Hilsninger14.00 Filmforedrag av Kjell M. Derås, Skuggsjå as.14.45 Utdeling av Trøndersk Natur - og Miljøpris v/Roald Evensen15.15 Avslutning - Veien for Naturvernforbundet fremover v/Per Flatberg og Ottar Michelsen16.00 Uformell middag og sosialt samvær

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark: Et viktig naturområde sikret for etterslekten

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark: Et viktig naturområde sikret for etterslekten

05.09.2005:

Det er en stor begivenhet i naturvernarbeidet her i landet at Skarvan og Roltdalen bevares som nasjonalpark, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken, som i helga deltok i åpningsarrangementene for parken i Trøndelag. - Sist helg fikk vi presentert en rapport fra WWF som viser at vi har tapt betydelige mengder norsk natur siden 1970. I lys av dette blir vernet av Skarvan og Roltdalen ekstra viktig.

Trøndersk Natur - og miljøpris

15.08.2005:

Denne prisen er en fortsettelse av Midt-Norsk Natur - og miljøpris, som ble utdelt i 4 år på Villmarksdagene i Ålen av Holtålen Naturvern.Prisen vil i år bli utdelt lørdag 1. oktober i forbindelse med markeringen av 90-årsjubileet til naturvernforbundet i Trøndelag. Dette vil finne sted på Suhmhuset, Vitenskapsmuseet i Trondheim. Prisen er på 10 000 kroner, som er gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innstats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miiiljø. Fristen for forslag på kandidater er 10. september. Forslag med begrunnelse sendes til: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Postboks 706 Sentrum, 7407 Trondheim. Eller e-post:sortrondelag@naturvern.no

Viser fra 5 til 8 av totalt 38 artikler