Du er her:

  • Trøndelag
  • Nyheter
  • 2005
  • Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har anmeldt Trondheim kommune for miljøkriminalitet!

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har anmeldt Trondheim kommune for miljøkriminalitet!

Naturvernforbunet i Sør-Trøndelag anmeldte i går kommunen for brudd på forurensningsforskriften (2004-06-01) § 7-6. Forskriften krever at konsentrasjonen av svevestøv ikke overskrider 50 mikrogram per kubikkmeter mer enn 35 ganger i året. Hittil i år er grensekonsentrasjonen overskredet hele 38 ganger. Denne situasjonen er helt uakseptabel og nå er kommunen nødt til å foreta seg noe. Vi trenger ikke flere utredninger fra kommunen som sier "at" det er et problem med svevestøv i Trondheim. Nå trengs det handling! Lokal luftforurensning er en av de største årsakene til luftvegsinfeksjoner, hjerte og lungelidelser og kreft.

Les mer om saken her