Du er her:

Naturvernforbundet i trøndelagsfylkene 90 år

I Norges Naturvernforbunds historie har innsatsen i trøndelagsfylkene en solid plass. Gjennom nitti år har Naturvernforbundet vært i virksomhet i Trøndelag og preget natur- og miljøvernarbeidet på mange vis. Mye hadde sett annerledes ut ikke bare i trøndelagsfylkene, men også i Norge uten dette frivillige naturvernarbeidet. Jubileet markeres med to arrangementer.
2. november 1915 ble det holdt stiftelsesmøte i Trøndelagens kredsforening av Landsforeningen for naturfredning i Norge. I 1955 ble navnet endret til Trøndelag naturvern, og i 1966 ble Nord-Trøndelag Naturvern skilt ut som eget fylkeslag.

Nå markerer fylkeslagene, som i dag bærer navnet Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, jubileet med to arrangementer:

- I Suhmhuset i Trondheim lørdag 1. oktober
- På Tautra søndag 2. oktober.

Begge arrangementene er åpne for alle. Les mer underst på siden.

De to fylkeslederne, Per Flatberg og Ottar Michelsen, ser fram til denne helga.

Under arrangementet i Trondheim presenteres en fersk jubileumsbok. Redaktør har vært historiker Arve Sletten.

I tillegg blir Trøndersk Natur- og miljøpris utdelt. Dette er en prestisjetung pris gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa, og støttes også av Fylkesmannens miljøvernavdelinger i trøndelagsfylkene.

Kjell M. Derås tar oss så med på en visuell reise i naturvernets historie i Trøndelag. Fylkesmann Kåre Gjønnes og fylkeslederne vil ta for seg utfordringer i henholdsvis det offentlige og frivillige natur- og miljøvernarbeidet. Norges Naturvernforbunds leder, Lars Haltbrekken, deltar også på arrangementet.

Tautra er en av de store sakene som Naturvernforbundet har vært engasjert i helt siden man kjempet mot moloen for 30 år siden. Tautra er et klassisk eksempel på at det hadde vært klokt å høre på naturverninteressene og ta hensyn til miljøet. I stedet ble det nødvendig med kostbare restaureringstiltak for å redde det unike fugleområdet. Naturvernforbundet bidro aktivt til løsningen med Tautrabru i 2003 og er nå opptatt av hva som skjer videre.

Forsker Per Gustav Thingstad vil under arrangementet på Klostergården orientere om status og forvaltningsutfordringer for Ramsarområdet Tautra. Det vil også bli befaring til aktuelle lokaliteter.

Kontaktpersoner:
Fylkesleder Per Flatberg, mobil 905 15 046
Fylkesleder Ottar Michelsen, mobil 915 55 983 Fylkessekretær Alette Sandvik, tlf. 73 51 52 24 eller mobil 906 03 950

Les oppslag i Trønder-Avisa


Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer til jubileumsarrangement 1. oktober 2005, Suhmhuset,Trondheim

Program:
11.00 – Velkommen ved fylkeslederne Per Flatberg og Ottar Michelsen 11.10 – Fylkesmann Kåre Gjønnes: Det frivillige og offentlige miljøvernarbeidet i Trøndelag. Utfordringer framover 11.45 - Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken: Hilsen ved jubileeet 12.00 - Presentasjon av jubileumsboka ved redaktør Arve Sletten og 2-3 av bidragsyterne 13.00 - Kaffe 13.30 – Hilsninger 14.00 – Filmforedrag av Kjell M.Derås, Skuggsjå as: En visuell reise i naturvernets historie i Trøndelag 14.45 - Utdeling av Trøndersk Natur- og miljøpris ved Roald Evensen 15.15 - Avslutning - Veien for Naturvernforbundet framover ved Per Flatberg og Ottar Michelsen 16.00 - Uformell middag og sosialt samvær

-----

NATURVERNFORBUNDET I NORD- OG SØR-TRØNDELAG
inviterer alle interesserte til Tautra søndag 2. oktober 2005

Frammøte på Klostergården kl. 11.00

Forsker Per Gustav Thingstad ved Vitenskapsmuseet, NTNU, orienterer om Ramsar-området Tautra. Status og forvaltningsutfordringer.

Enkel servering.

Befaring til aktuelle interessante lokaliteter.
Påmelding ikke nødvendig. Velkommen!