Du er her:

Naturvernpris til reineier fra Røros

Reineier Idar Bransfjell fra Røros ble tildelt Trøndersk Natur- og miljøpris for 2005. Prisen, som er på 10 000 kroner og en gedigen håndmalt diplom på ei furuplate fra Femundsmarka, ble overrakt under Naturvernforbundets jubileum i Trondheim 1. oktober.

Idar Bransfjell er leder av Essand reinbeitedistrikt. Han har gjort seg tydelig bemerket i kampen mot utbygging av elva Lødølja i Tydal kommune, opprettelsen av Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, utbygging av hytteområder i høyfjellet og den stadig økende bruken av snøscooter.

Idar Bransfjell er et godt eksempel på en ”anonym” naturverner som har evnen til å bygge allianser utover det som er tradisjon i naturvernsammenhenger. Han har jobbet fram viktige seire i saker av stor betydning for både reindrifta og naturvernet, heter det i juryens begrunnelse for prisutdelinga. Juryen har bestått av representanter for Fylkesmannen i Nord - og Sør-Trøndelag, Trønder-Avisa, Adresseavisen og Roald Evensen fra Naturvernforbundet i Holtålen som juryens sekretær.

Prisen deles ut av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og er finansiert i sin helhet av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Tidligere het prisen Midt-norsk Natur- og miljøpris og er tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, oppvigler Per Flatberg fra Inderøya, gasskraftmotstander Lars Haltbrekken og stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul fra Ørland.

Prisvinner Idar Bransfjell flankert av tre naturvernledere. Fra venstre: Per Flatberg, Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund og Ottar Michelsen, Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag