Du er her:

Trøndersk Natur - og miljøpris

Denne prisen er en fortsettelse av Midt-Norsk Natur - og miljøpris, som ble utdelt i 4 år på Villmarksdagene i Ålen av Holtålen Naturvern.Prisen vil i år bli utdelt lørdag 1. oktober i forbindelse med markeringen av 90-årsjubileet til naturvernforbundet i Trøndelag. Dette vil finne sted på Suhmhuset, Vitenskapsmuseet i Trondheim. Prisen er på 10 000 kroner, som er gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innstats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miiiljø. Fristen for forslag på kandidater er 10. september. Forslag med begrunnelse sendes til: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Postboks 706 Sentrum, 7407 Trondheim. Eller e-post:sortrondelag@naturvern.no