Du er her:

Ulovlig veibygging i Flåmarka


Foto: Alette Sandvik 
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har anmeldt Flå sameie på Melhus for ulovlig veibygging. Dette er/var et av Trondheimsregionens siste områder med få inngrep i naturen. Flå sameie har to ganger tidligere søkt om å få bygge vei inn i det aktuelle området sør-vest for Brungfjellet og fått avslag. Veibyggingen er nå stanset og saken er under etterforskning. Å være grunneier betyr ikke at man kan gjøre som man vil, derfor er det viktig at kommunen slår hardt ned på slike ulovligheter som vi her ser.