Du er her:

Åpent seminar om småkraft 23. november

Torsdag 23. november kl. 09.00-16.00 arrangeres det dagskonferanse i Statens Hus i Steinkjer. Det kommer foredragsholdere fra en rekke institusjoner og organisasjoner.
Det kommer foredragsholdere fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Småkraft, Norsk institutt for natuforskning (NINA), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Naturvernforbundet i Møre- og Romsdal, Direktoratet for naturforvaltning, Miljøvernavdelingen i Nord-Trøndelag, Norges Bondelag og Norges Jeger- og fiskeforbund (NJFF).

Seminaret arrangeres i samarbeid FNF Nord-Trøndelag, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag.

Deltagerpris: kr 200,- per person. Prisen inkluderer lunsj og kaffe i pausene.

Påmelding
Fyll ut skjemaet i word-fila under og sendt det til kristin@ip24.no.

Samtidig må deltageravgift, kr 200,-, betales til kontonr. 4410 08 70379

Frist for påmelding og innbetaling: 20. november.
Antallsbegrensning: 100 deltagere.

Mer informasjon:
Kristin Haugen, telefon 95 01 48 80