Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet ut mot planlagt scooterløype på Verdalselva.

15.06.2006:

Verdal kommune ønsker å åpne for scooterbruk på deler av Verdalselva. Verdalselva er et vernet vassdrag og å tillate en scooterkonkurranse på elva vil være i strid med de rikspolitiske retningslinjene. Det er fare for akutt forurensning i tilfelle en av scooterne skulle havarere. Bare noen liter olje eller bensin er nok til å forårsake død blant fugler og i det berørte området ligger Ørin fuglefredningsområde (som har Ramsarstatus). - Det er høyst beklagelig dersom politikerne i Verdal skal gå inn for dette, sier Per Flatberg i en kommerntar. Les Naturvernforbundet sin uttalelse i sin helhet under.

Ikke kjøp hagemøbler av regnskogstømmer!

12.06.2006:

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har i vår undersøkt en rekke forretninger i Trondheim for salg av regnskogstømmer i hagemøbler. Åtte av de 14 forretningene i undersøkelsen selger hagemøbler av tropiske tømmersorter. Dette er et høyt tall sier Fylkessekretær Alette Sandvik. Hvert år reduseres verdens regnskoger med et areal tilsvarende halve Norges areal. Nå må også hagemøblelforhandlere være med å ta ansvar for å hindre denne negative utviklingen. Les om undersøkelsen i Adresseavisen 30.5.2006 Les mer om verdens trua regnskoger på REGNSKOGSFONDETS nettsider Se undersøkelse i sin helhet under

Høringsuttalelse om Tua kraftverk i Verran

30.05.2006:

Naturvermnforbundet i Nord-Trøndelag skriver bl.a at "gevinsten ved den planlagte utbyggingen ikke står i rimelig forhold til de naturinngrep som utbyggingen vil medføre med negativ påvirkning på det biologiske mangfoldet" i sin uttalelse. Les Høringsuttalelsen i sin helhet under.

Staten må verne utsette og sjeldne artar

Staten må verne utsette og sjeldne artar

27.05.2006:

Det er eit statlig ansvar å sikre nasjonale natur- og friluftsverdiar og ei positiv utvikling for det biologiske mangfaldet. Jo meir sjeldne og utsette artane og naturtypane er, desto høgre oppe i forvaltninga bør ansvaret ligge. Derfor er det uheldig at forvaltningsreforma vil flytte Fylkesmannens miljøvernavdeling over til eit nytt regionalt nivå, skriv fire miljøvernorganisasjoner i ein felles uttalelse til Kommunal- og regionaldepartementet.

Viser fra 33 til 36 av totalt 58 artikler