Du er her:

Nyheter

Lierne kommune ønsker å  felle ulv!

Lierne kommune ønsker å felle ulv!

22.05.2006:

Naturvernforbundet er oppgitt over argumentasjone til Lierne kommune som nå har søkt om fellingstillatelse for en ulv. I et brev datert 19. mai til DN understreker Naturvernforbundet at selv om det ikke skal tillates yngling av ulv i region 6, så skal det aksepteres streifdyr. Les brevet i sin helhet under.

Omfattende hiuttak av jervunger og mordyr må stoppes!!

Omfattende hiuttak av jervunger og mordyr må stoppes!!

15.05.2006:

Norges Naturvernforbund reagerer meget sterkt på Miljøvernminister Bjørnøy sitt pålegg om å starte en omfattende etterstrebelse av jervunger og jervemødre som ligger i hi - på tross av prinsippet om yngletidsfredning. Naturvernforbundet har skrevet brev til Bjørnøy i denne anledning hvor det oppfordres til å revurdere dette sterkt kritiserte utspillet fra MD. Hiuttak av jerv er en fullstendig uakseptabel måte å regulere en bestand på.Les brevet fra Naturvernforbundet under.

Stor motstand mot vindkraft langs kysten!

Stor motstand mot vindkraft langs kysten!

15.05.2006:

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag er skeptiske til de mange prosjektene for vindmølleparker som er under planlegging langs kysten. "Vi ønsker forutsigbarhet og en bedre planlegging" skriver Mads Løkeland fra Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag i et leserinnlegg i Adresseavisen lørdag 13.mai. Les innlegget i sin helhet under. Se også hjemmesiden "Stopp rasering av kysten" "http://www.vernkysten.no/

Kritisk til utkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 6

Kritisk til utkast til forvaltningsplan for rovvilt i region 6

21.04.2006:

Når feil og svakheter i utkastet er rettet, vil forvaltningsplanen kunne bli et godt redskap for å etterleve nemndas viktigste delegerte ansvar: å bevare rovviltet, sikre at de nasjonale og internasjonale avtaler etterleves i regionen og styrke arbeidet med konfliktdempende tiltak. Det er hovedbudskapene i det felles høringsbrevet som Naturvernforbundets fylkeslag i Nord- Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal har skrevet om utkastet til forvaltningsplan for rovvilt. Disse fylkene utgjør region 6 i rovviltforvaltningen.

Viser fra 37 til 40 av totalt 58 artikler