Du er her:

Nyheter

Lødøljasaken oppe på nytt!

Lødøljasaken oppe på nytt!

03.04.2006:

Kommunestyret i Tydal skal den 6.april igjen ta stilling til den såkalte Lødøljautbygginga. Trondheim Energiverk - Kraft har kommet med en planendring til alternativ F for overføring av Finnkoisjøen til Essand-/Nesjøen. Dette er en sak som Naturvernforbundet har vært sterkt engasjert i gjennom flere år. Overføringen av Finnkoisjøen til Essand-/Nesjøen har tidligere blitt behandlet 2 ganger i kommunestyret, begge gangene med flertall MOT utbygging. Se oversikt over tidligere utbygginger i Tydal herNettside om LødøljasakenLes Naturvernforbundet sin uttalelse under.

Ulvig Kiær AS bringes inn for klagenemnda for miljøinformasjon

Ulvig Kiær AS bringes inn for klagenemnda for miljøinformasjon

24.03.2006:

Ulvig Kiær AS, som driver Norges største private skogeiendom, nekter å gi relevant miljøinformasjon til Norges Naturvernforbund og WWF. Selskapet kom i naturvernorganisasjonenes søkelys etter at det drev ulovlig hogst i fjellskog. Hogsten ødela en storfuglleik. Da organisasjonene etter en befaring ba om landskapsplan og miljøregistreringsrapporter, ga Ulvig Kiær AS mangelfult svar. - Dette er selvsagt uakseptabelt, sier fylkesleder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag. - Derfor bringer vi nå saken inn for klagenemnda for miljøinformasjon.

Naturvernforbundet klager på enda en veisak i Roltdalen, Selbu

Naturvernforbundet klager på enda en veisak i Roltdalen, Selbu

09.03.2006:

Det har nok en gang blitt søkt om bygging av vei inn mot den nyopprettede Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i Selbu kommune. Denne gangen er det søkt om vei fra Kubjørga til Drøidalen. Hovedargumentet for bygging av veien er "å skaffe adkomstvei til en beitetrø for storfe". Naturvernforbundet mener forslaget går alt for sterkt utover den inngrepsfrie naturen i området og at beiteinteressene må kunne ivaretaes uten vei. Skarvan og Roltdalen nasjonalpark ble vernet nettopp fordi det er et stort og tilnærmet urørt skog - og fjellområde, med et spesielt viktig poeng at store deler av den består av inngrepsfri natur. "Hvis man nå, etter vernet, skal forringe denne kvaliteten så blir det håpløst inkonsekvent i forhold til verneprosessen" sier fylkessekretær Alette Sandvik i en kommentar. Les også om saken på nea radioSe innslag på Nrk midtnytt sin webtv 17.3.2006

Lierne nasjonalparksenter - naturopplevelse og ny teknologi hånd i hånd

Lierne nasjonalparksenter - naturopplevelse og ny teknologi hånd i hånd

14.02.2006:

- Vi arbeidet for Lierne nasjonalpark og Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark i en årrekke, til dels med betydelig motstand fra enkelte lokale krefter. Derfor gleder vi oss over at Lierne nasjonalparksenter med nettstedet Naturporten tar det beste av informasjonsteknologien i bruk. Nå ligger alt til rette for at både vi og våre etterkommere får utvikle videre glede og stolthet over de praktfulle områdene som ble vernet i 2004, sier leder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.

Viser fra 49 til 52 av totalt 58 artikler