Du er her:

Forbud mot store terrengbiler i norske storbyer?

Salget av store såkalte "terrengbiler" eller SUV-biler har eksplodert de siste årene. Naturvernforbundet i Hordaland har gått ut med en oppfordring om å forby slike storforurensende biler i Bergen senturm. Dette er også ønskelig i en by som Trondheim, som har store problemer med forurensning fra biltrafikk i sentrumsområdene. Dramatiske tiltak må til for å begrense partikkelutslippene og utslippene av klimagasser i Bergen og Trondheim. Disse to byene er spesielt belastet med konsekvensene av den enorme biltrafikken, og det er derfor naturlig å innføre tiltak for å hindre en negativ utvikling.

Les artikkel om saken i Adressa
Se mer på Naturvernforbundet sine nettsider