Du er her:

Forvaltningsplan for rovvilt i region 6

Naturvernforbundets fylkeslag i regionen er kritiske til rovviltnemdas arbeid med forvaltningsplanen. "Nemda synes ikke å ha tatt hensyn til faglige, velbegrunnede innspill", skriver Fylkesleder i Nord-Trøndelag Per Flatberg i et brev til DN. Når det gjelder yngleområdet for bjørn var det en rekke innspill som gikk imot nemdas forslag om å begrense området til indre namdal. Dette har ikke nemda tatt hensyn til, de har tvert i mot innsnevret området ytterligere. Les brevet i sin helhet under.