Du er her:

Fra utdelingen av Trøndersk Natur- og Miljøpris for 2006

Ole Martin Dahle fra Flatanger ble i går tildelt Trøndersk Natur- og Miljløpris 2006. Fylkesmann Kåre Gjønnes overrakte prisen.

Ole Martin Dahle har gått i bresjen for å utvikle naturbasert reiseliv og er et forbilde for aktører i næringen. Han viser at miljøverdier og urørt natur i praksis er forenlig med verdiskaping. Med sitt miljøengasjement bidrar han også til at Trøndelagskysten i inngrepsfri tilstand er blitt en internasjonal ressurs. Han er sterkt involvert i debatten om planer om bygging av vindkraftpark i Flatanger/Osen og bekymret for konsekvensene både for havørnen og generelt for fortsatt satsning på merkevaren Flatanger, som han mener ikke tåler en slik utbygging.

Les tidligere sak
Trøndersk Natur- og Miljøpris for 2006 til Ole Martin Dahle

Prisvinner Ole Martin Dahle (t.v.) og leder av Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Per flatberg

Ole Martin Dahle mottar miljøprisd fra Fylklesmann Kåre Gjønnes