Du er her:

Høstmøtet med utdeling av miljøpris arrangeres lørdag 11.november 2006


Foto: Øyvind Nordahl Næss
Høstmøtet for Naturvernforbundet i Trøndelagsfylkene arrangeres i år lørdag den 11.11. på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Det blir i år et faglig program om naturmangfoldloven. Miljørpisen blir utdelt denne dagen og vi ønsker forslag til vinnere. Fjorårets vinner av prisen på 10 000 kr var Idar Bransfjell. Endelig program for dagen kommer på disse sidene etterhvert. Tid: 10-16Åpent for alle!