Du er her:

Kraftig vindkraftmotstand

Naturvernforbundet har vurdert flere planer for vindkraftutbygging i Nord-Trøndelag. - Vi går mot anlegg på Oksbåsheia og Sørmarksfjellet i Osen og Flatanger kommune. Det samme gjelder Leksvik vindpark, sier fylkeslagsleder Per Flatberg.

Naturvernforbundet har sendt høringsuttalelser om samtlige til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- I vår første uttalelse ser vi på konsesjonssøknad for Oksbåsheia vindpark, søknad for nettilknytning av Oksbåsheia vindpark og melding om utredningsprogram for 420 kV-ledning Namsos–Roan, opplyser Per Flatberg.

- Et viktig poeng her er at inngrepsfrie områder i Norge (forkortet: INON) har blitt kraftig desimert i løpet av de siste hundre årene. I kystområdene har desimeringen vært enda større. Dette må selvsagt være vurdert og vektlagt særskilt når nye, store inngrep ønskes gjennomført, understreker Flatberg.

- Men i fagrapport om biologisk mangfold er reduksjonen av INON-områder vurdert i svært liten grad. For et så stort inngrep, må det forlanges at dette gjøres på en grundig måte, betoner Flatberg.

Leksvik vindpark
- Vi har hatt befaring i det foreslåtte området for vindparker i Leksvik kommune og er ikke i tvil om at planene må skinlegges, sier Flatberg. – I vår andre uttalelse viser vi at det aller meste av Leksvik vindpark også er tenkt lagt i inngrepsfrie områder, som vil forsvinne ved en utbygging. Det er en nasjonal målsetting å redusere tapet av inngrepsfrie områder. Da virker det helt meningsløst å lokalisere vindkraft til nettopp slike områder.

Parken vil, om den bygges, bli en av Norges aller mest mest synlige vindparker. Den vil ødelegge viktige turområder for lokalbefolkningen. Områdene betyr mye for rekreasjon og trivsel og brukes flittig både sommer og vinter.

Også fylkestinget i Nord-Trøndelag har uttalt at ”Vindkraftplanene knytta til Leksvik kommune mv. bør stilles i bero”.

Vil ha regionale planer
Langs hele norskekysten er det nå innmeldt planer og konsesjonssøknader for vinkraftprosjekter. En realisering av en betydelig del av disse prosjektene vil medføre en overveldende nedbygging av den norske kystnaturen. Store deler av det som er igjen av kystnære INON-områder, vil da forsvinne, heter det i høringsuttalelsen som Naturvernforbundet har sendt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Naturvernforbundet i begge trøndelagsfylkene har sammen med Norsk Ornitologisk Forening sendt en oppmodning til fylkeskommunene om å starte arbeidet med fylkesdelplan for vindkraft i Trøndelag, og at konsesjonsbehandlingen for nye vindkraftanlegg må ”fryses” til fylkesdelplanen er på plass.

Både Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner støtter ideen om regionale planer for vindkraftutbygging, for å styre utviklingen bedre og unngå mest mulig av de negative virkningene disse vil medføre.

Les høringsuttalelsene: Vindkraftanlegg, Oksbåsheia Leksvik vindpark

Temaside Energi og klima

Få tilsendt gratis nyhetsbrev

Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem eller på annet vis støtte Norges Naturvernforbunds arbeid.