Du er her:

Lødøljautbyggingen stoppet! Full seier for naturvern- og kulturminneinteressene


Foto: Stopp Lødøljautbyggingen
- En gledens dag! sier naturvernveteran Per Flatberg etter meldingen om at Trondheim E-verk skrinlegger sine planer utbygging av Lødølja og om overføring av Finnkoisjøen til Nesjøen i Tydal kommune.
I brev til Trondheim E-verk skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE):
"Riksantikvaren har i brev av 27.09.2006 gjort vedtak om at det ikke vil bli gitt en slik dispansasjon fra kulturminneloven som er nødvendig for bygging av pumpehus og etablering av inntaksdam. Vedtaket kan påklages innen seks uker.
I brev av 23.10.2006 orienterer Trondheim Energiverk Kraft AS om at vedtaket ikke vil bli påklaget. På bakgrunn av dette vil NVE nå henlegge denne saken
."

Norges Naturvernforbund sentralt karakteriserte i sin uttalelse til NVE i februar 2005 søknaden som "et nærmest usmakelig forsøk på å ta den siste rest av noenlunde urørt vassdragsnatur fra en kommune som til de grader har ofret nok på kraftutbyggingens alter."

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag og forbundet sentralt har engasjert seg sterkt i denne saken over lang tid - sammen med en meget aktiv lokal aksjonskomité. Disse kan nå med god grunn sprette champagnekorken.

- Ja, det nytter fortsatt å kjempe for naturen! Nå er Lødølja reddet. Vi gir våre etterkommere muligheten til å oppleve elva og glede seg over den slik den er blitt til fra naturens side. Det er slike seire som gir oss inspirasjon og styrke til å stå på videre, sier Per Flatberg, som i tillegg til å være naturvernveteran også er leder av Naturvernforbundets fylkeslag i Nord-Trøndelag.

Les tidligere saker (nyeste først):
16.08.2006 Vellykket vassdragstreff i Skarpdalen i Trøndelag
07.04.2006 Tydal sa nei til Lødøljautbygginga!
06.04.2006 Stopp planene om utbygging av Lødølja!
05.10.2005 Naturvernpris til reineier og Lødølja-forkjemper fra Røros!
11.02.2005 Tydal sier nei til kraftutbygging

Bakgrunnsinformasjon:
07.02.2005 Norges Naturvernforbunds brev om utbygging av elva Lødølja/overføring fra Finnkoisjøen til Nesjøen

"Drømmen om Alta" - Arne Nævras film på DVD som alle miljøengasjerte bør ha!

Temaside: Vassdrag Portalen vassdragsvern.no

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å verne våre gjenværende urørte vassdrag