Du er her:

Reguleringsplan for ny E6 Værnes-Kvithamar med svært dårlig miljøprofil!

I utbygginga av E6 fra Trondheim øst til Stjørdal er parsellen Værnes - Kvithamar en del av prosjektet. Her inngår også nytt kryss mellom E6 og E14 ved Halsøen i Stjørdal. Dette er et viktig våtmarksområde. Det nye krysset er planlagt som en stor rundkjøring og er tenkt lagt på utsida av dagens kryss. Naturvernforbundet frykter konsekvensene for fuglelivet.
Denne planlagte rundkjøringa, inkludert nye veisystemer, kommer til å legge beslag på store arealer med næringsrike fjæreområder som er svært viktige for våtmarksfuglene. Halsøen er en del av et nettverk av mange fuglerike fjære- og gruntvannsområder i Trondheimsfjorden, som samlet sett har internasjonal verneverdi.

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening har avgitt felles uttalelse i saken til Statens vegvesen og sendt brev til miljøvernministeren i håp om å få stanset de planlagte inngrepene.

Les uttalelsen som er sendt Statens vegvesen

Les brevet til miljøvernministeren

Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Naturvernforbundets viktige arbeid.