Du er her:

Stoppet motorferdsel i nasjonalpark

Et vedtak i Reindriftsforvaltningen åpnet for at reineiere kunne drive utstrakt kjøring med motorkjøretøy i nasjonalparken Blåfjella - Skjækerfjella i Nord-Trøndelag. Naturvernforbundet påklagde dette vedtaket til Direktoratet for naturforvaltning (DN), som nå har gitt Naturvernforbundet fullt medhold. Leder Per Flatberg i Naturvernforbundets fylkeslag er tilfreds.

- Så utstrakt barmarkskjøring som det var lagt opp til, ville ha resultert i skader som ikke kunne bøtes selv etter mange år uten kjøring, sier Flatberg. – Vi ser det som en viktig oppgave å arbeide for at nasjonalparken forvaltes i tråd med formålet for vernet. Stor terrengskader er selvsagt uakseptabelt, og "Finnmarkstilstander" må for all del unngås.

Allerede i november 2005 varslet Naturvernforbundet Fylkesmannen og Reindriftsforvaltningen om skader etter motorisert ferdsel i og ved Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark. Dette ble dokumentert med fotografier av motorsykkelspor.

I sin klage til DN skrev Naturvernforbundet blant annet:

"Naturvernforbundet er i likhet med Reindriftsforvaltningen og Fylkesmannen opptatt av at reindriftsnæringen får rammevilkår som gjør at den kan utøve sin næring på en tilfredsstillende måte, også innenfor vernede områder. Vi har i nasjonalparkarbeidet stått sammen i all hovedsak.

Det vil være avgjørende for reindriftas framtid at næringen drives på en bærekraftig måte som ikke forringer naturen - og at den fortsatt har støtte i storsamfunnet. Derfor mener vi at det i driftsplanen må fastsettes en meget restriktiv praksis i forhold til barmarkskjøring.

Les Naturvernforbundets klage

Les svaret fra Direktoratet for naturforvaltning Les relatert sak fra Finnmark

Temasider: Motorferdsel i utmark Områdevern og arealsaker

Få tilsendt gratis nyhetsbrev

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å verne norsk natur.