Du er her:

Velkommen til høstmøte i Trondheim 11. november

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer til høstmøte 11.november. Møtet er ment som en sosial og faglig samling for naturvernere i Trøndelagsfylkene som vi håper skal bli en tradisjon.
Det blir faglig program med forslaget til ny naturmangfoldlov som tema. Et høydepunkt på møtet blir utdelingen av trøndersk natur - og miljøpris på 10 000 kr. Pengene er gitt av Adresseavisen og Trønder-avisa. Det er kommet inn mange forslag på kandidater til prisen.

Ingen påmelding eller deltakeravgift. Nærmere opplysninger kan fås av Per Flatberg tlf. 90 51 50 46 e-post: per.flatberg@start.no

Sted:
Suhmhuset, Vitenskapsmuseet, Trondheim.

Program:
10.00 - 10.15 Åpning og kunstnerisk innslag 10.15 - 12.00 Faglig program om forslaget til ny naturmangfoldlov.
Innledere: Erik Solheim, Norges Naturvernforbund og Thomas Engan, Næringspolitisk sjef i Allskog.

Spørsmål og diskusjon

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 Utdeling av trøndersk natur- og miljøpris 13.30 - 14.30 Hva skjer i naturvernarbeidet i Trøndelag