Du er her:

Vellykket vassdragstreff i Skarpdalen i Trøndelag

Legg bort utbyggingsplanene for Lødølja! Dette ble det samstemmige kravet fra fylkespolitikere, reindrifta, aksjonsgruppa mot utbygging og naturvernorganisasjonene som deltok på treffet. Utbyggingsplanene må skrinlegges og kommunestyrets vedtak respekteres. Også Tydals ordfører, Rolf Almåsbakk, slutttet seg til dette og ga ros til aksjonsgruppa for deres arbeid. Les mer og se bilder fra treffet.
Ordføreren mente at kampen har styrket lokaldemokratiet i kommunen. Tydal kommunestyre har tre ganger sagt nei til den planlagte overføring av Lødølja til Essandsjøen/Nesjøen, men Trondheim Energiverk opprettholder utbyggingssøknaden med noen justeringar. Konsesjonsøknaden ligger nå i NVE, om ventes å ta en avgjørelse snart.

Både Den Norske Turistforening (DNT), Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund var representert på treffet, som samlet omkring 60 deltagere.

Fylkesleder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, sa i sin appell at selv om Lødølja er en liten sak i antall GWh, er det en stor og viktig sak for alle som bruker Skarpdalen til rekreasjons - og friluftsformål, for naturverninteressene og ikke minst for reindrifta.

Han lovte full støtte fra Naturvernforbundet i det videre arbeid for å redde Lødølja fra kraftutbygging.