Du er her:

Årsmøte i Verdal avholdt

Lokallaget i Verdal avholdt sitt årsmøte 26. september. På programmet sto valg av permanent styre, etter at et interimstyre har fungert med Gunnar Gustad som leder etter gjenopprettelsen av lokallaget tidligere i år. Gunnar Gustad ble valgt til leder, og Brita Kleven Thorsvik og Annbjørg Støa som styremedlemmer. Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, holdt så et innlegg over temaet biologisk mangfold og klima.

Det nye styret i Verdal lokallag, samen med Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken