Du er her:

Nyheter

Sykkelløype gjennom villreinområde i Oppdal

Sykkelløype gjennom villreinområde i Oppdal

18.07.2007:

Oppdal Sykkelklubb planlegger å arrangere sykkelløpet SykkelEner'n 12. august, som skal gå fra Oppdal sentrum og i en sløyfe der traséen delvis skal gå gjennom Knutshø landskapsvernområde og nær Dovrefjell og Sunndalsfjella nasjonalpark. Dette har ført til at både Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Knutshø Villreinnemnd har reagert og klaget på trasévalget.

Slåttedag på Egge Museum

Slåttedag på Egge Museum

18.07.2007:

Søndag 8. juli ble det arrangert gammeldags slåttedag på Egge Museum i Steinkjer. Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag tok initiativet til et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling for å få til dette, og Torgeir Havik i Naturvernforbundet i Steinkjer sto for den videre oppfølgingen.

Ny motorferdsellov vil stoppe fritidskjøring i utmark

Ny motorferdsellov vil stoppe fritidskjøring i utmark

02.07.2007:

- Norges Naturvernforbund er fornøyd med at forslaget til ny motorferdsellov lar hensynet til naturen være en grunnleggende verdi når motorisert ferdsel skal reguleres i utmark. Det blir ikke tillatt med med rekreasjonskjøring, noe som innebærer at for eksempel snøskutersafarier og sightseeingturer med helikopter ikke blir tillatt. - Dette er et svært viktig prinsipp i lovforslaget, understreker Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Viser fra 17 til 20 av totalt 45 artikler