Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet i Verdal er igjen på banen

Naturvernforbundet i Verdal er igjen på banen

29.06.2007:

Naturvernforbundet i Verdal har nå reetablert seg etter mange år i dvale. På et stiftelsesmøte 24. mai ble Gunnar Gustad valgt til leder. Lokallaget har allerede markert seg ved å arbeide aktivt mot den planlagte fabrikken til NORFRAKALK AS på Ørin. I et brev til Verdal kommune skriver den nyvalgte lederen at Naturvernforbundet er særlig bekymret for forurensning som følge av utslipp av nitrogenoksider og svevestøv i de mest befolka delene av Verdal.

Miljøvernministeren må stoppe utryddelsen av jerv!

20.06.2007:

Norges Naturvernforbunds krever øyeblikkelig stans i Miljøverndepartementets (MDs) forsøk på å utradere den norske jervestammen. - Det må bli slutt på de omfattende drapene av jervefamilier i yngletida som MD og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt tillatelse til, sier leder Lars Haltbrekken. MD og DN gir Statens naturoppsyn (SNO) tillatelse til å slakte ned dyrene med hjelp av skuter og helikopter, til og med i områder som skal være beskyttet etter naturvernloven.

Må stanse bruken av giftig spillolje på Hylla i Inderøy

Må stanse bruken av giftig spillolje på Hylla i Inderøy

21.05.2007:

- Inderøy kommune må gripe inn for å stanse bruken av PCB-holdig spillolje ved kalkanlegget på Hylla. Verdalskalk kjøper denne spilloljen fra Sverige hvor den ikke kan anvendes fordi det er forbudt å bruke den innen EU, sier fylkesleder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.

Ber DN stå ved sitt nei til felling av bjørn på vårsnø

Ber DN stå ved sitt nei til felling av bjørn på vårsnø

14.05.2007:

Direktoratet for naturforvaltning (DN) avslo i april søknader om uttak av bjørn på vårsnø i Nord-Trøndelag. Avslaget er påklagd av tre landbruksorganisasjoner i fylket. Klagene er nå til behandling i DN. - Vi støtter DNs avslag og begrunnelse fullt ut. Felling av bjørn på vårsnø er ikke et aktuelt virkemiddel i den vedtatte forvaltningsstrategien for bjørn, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Viser fra 21 til 24 av totalt 45 artikler