Du er her:

Nyheter

Krever omfattende utredningsprogram for oppdrett av torsk i Trondheimsfjorden

11.03.2007:

Torskeoppdrett i Trondheimsfjorden kan ha alvorlige konsekvenser på fjordøkosystemet generelt og fjordtorskbestanden spesielt. Fjordtorsken har vist en alvorlig tilbakegang de seneste årene. - Kysttorsken/fjordtorsken nord for 62-graden (Stadt) er oppført som sterkt truet på den nasjonale rødlisten for truede og sårbare arter. - Det vil derfor være alvorlig og uakseptabelt å drive torskeoppdrett hvis denne aktiviteten har negativ effekt på fjordtorskbestanden, sier Lars haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Naturvernforbundet bekymret over departementets rovviltpolitikk!

Naturvernforbundet bekymret over departementets rovviltpolitikk!

22.02.2007:

Norges Naturvernforbund reagerer sterkt på de siste avgjørelser i Miljøverndepartementet (MD) om forvaltningen av våre store rovdyr. - Vi er klar over de formelle hjemlene til disse beslutningene, men vi bestrider den faglige berettigelsen og generelle klokskapen av dem, sier leder Lars Haltbrekken. Naturvernforbundet har nå sendt brev til MD og ber formelt om et møte. Naturvernforbundet reagerer særlig på departementets klarsignal til helikopterjakt på jerv og drap av jervunger som ligger i hiet med sin mor.

Årsmøte arrangeres torsdag 8 mars kl. 18.00

Årsmøte arrangeres torsdag 8 mars kl. 18.00

19.02.2007:

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte for Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Trondheim torsdag 8. mars. Sted: Suhmhuset, Vitenskapsmuseet i Trondheim. Vi starter årsmøtet med et åpent møte med tema: "Klimaendringer - hva skjer, og er vi forberedt på det som kommer?" Innledning til temaet ved Lars Haltbrekken, leder av Norges Naturvernforbund, og Hans-Einar Lundli som er klimarådgiver i Trondheim kommune.

Viser fra 33 til 36 av totalt 45 artikler