Du er her:

Nyheter

Spør miljøvernministeren: - Panikktiltak eller langsiktig, fornuftig rovdyrforvaltning?

Spør miljøvernministeren: - Panikktiltak eller langsiktig, fornuftig rovdyrforvaltning?

16.02.2007:

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har fattet vedtak om vedtak om ekstraordinært uttak av jerv. Norges Naturvernforbund reagerer kraftig. - Dette opplegget fra Bjørnøy og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) bærer preg av å være et lite gjennomtenkt panikktiltak for å tekkes næringsinteressene, sier leder Lars Haltbrekken. Naturvernforbundet krever nå et møte med miljøvernministeren om rovdyrforvaltningen.

- MD-vedtak er i strid rovviltforskriften

11.02.2007:

Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner klagde vedtaket i rovviltregion 6 om å åpne for felling av 33 gauper inn for Miljøverndepartementet (MD). Nå har MD avvist klagene.

Klage på gaupejakt som truer bestanden fortsatt ikke behandlet av Miljøverndepartementet

Klage på gaupejakt som truer bestanden fortsatt ikke behandlet av Miljøverndepartementet

08.02.2007:

- Hvor lang tid trenger departementet på å avgjøre en sak der de faglige rådene er så klare? spør Naturvernforbundet fylkeslag i Nord- og Sør-Trøndelag. De to lagene klaget 23. januar 2007 inn for Miljøverndepartementet (MD) vedtaket som rovviltnemnda i region 6 fattet 15. januar om å åpne for felling av 33 gauper. Direktoratet for naturforvaltning (DN) sier at felling av så mange dyr kan føre til at bestanden reduseres til under det nasjonale målet for gaupebestanden. Likevel har ikke MD grepet inn og stanset jakten. Naturvernforbundet forstår ikke hvorfor.

Krav om styrket oljevernberedskap

Krav om styrket oljevernberedskap

05.02.2007:

Ulykken ved Fedje i januar 2007 viser igjen behovet for en forbedret oljevernberedskap langs norskekysten. Norge er en kystnasjon med unike og viktige naturressurser. Store oljeulykker vil ha alvorlige konsekvenser for Norges unike biologiske verdier og som sjømat- og turistnasjon. Satsingen på oljevernberedskap er en helt nødvendig forsikring mot ulykker og en investering for fremtiden.

Viser fra 37 til 40 av totalt 45 artikler