Du er her:

-Kommunale planer for klima og energi ikke noe nytt.

Allerede i januar 2001 ga Naturvernforbundet i Sør- og Nord-Trøndelag ut en veileder om lokalt arbeid med energi og klima i kommunene. Her tar forbundet opp en rekke saker som nå endelig ser ut til å kunne bli en realitet. - Det er gledelig å se at kommunene nå ser ut til å følge våre anbefalinger, i hvert fall et stykke på vei, men vi synes kanskje dette kunne ha kommet på et tidligere tidspunkt, sier leder Mads Løkeland i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.
Forordet til temaheftet kunne ha vært skrevet den dag i dag, og begynner slik: "Dette heftet har som fremste hensikt å sette i gang lokale prosesser med fokus på energi- og klimaspørsmål. Spørsmål knyttet til menneskeskapte klimaendringer, lokal luftforurensning, helse og trafikk er alle knyttet til energi- og klimapolitikken. Problemstillingene aktualiseres stadig, og framtida stiller strenge krav til omstilling av energi- og klimapolitikken."

Nå er den omtalte framtida her, og kravene til omstilling må vel nærmest kunne karakteriseres som øredøvende. Naturvernforbundets veileder inneholder tips og råd til kommuner som ønsker å sette i gang arbeidet med å legge om sin energi- og klimapolitikk. - Selv om veiledningen må sies å være framsynt, hadde den trengt en oppdatering for å svare til den enda mer alvorlige klimatrusselen vi står overfor i dag, sier Løkeland, som nå håper på støtte til en slik oppdatering.