Du er her:

- MD-vedtak er i strid rovviltforskriften

Naturvernforbundet og flere andre organisasjoner klagde vedtaket i rovviltregion 6 om å åpne for felling av 33 gauper inn for Miljøverndepartementet (MD). Nå har MD avvist klagene.

- Dette er overraskende, skuffende og i strid med paragraf 7 i rovviltforskriften, sier Per Flatberg, leder i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.

MD ba Direktoratet for naturforvaltning (DN) vurdere klagene. DNs faglige råd var entydig. Hvis så mange gauper felles, holder direktoratet det ikke for sannsynlig at bestanden etter neste ynglesesong fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 12 ynglinger i regionen.

- Med andre ord har rovviltnemnda vedtatt en kvote som ikke er i pakt med den nasjonale rovviltpolitikken. Uttaket er for høyt. Bestandsmålet for gaupe vil sannsynligvis ikke nås, sier Per Flatberg.

- Uforståelig nok har MD ikke tatt hensyn til det faglige rådet fra DN. Hensynet til næringa har gått foran. Etter rovviltforskriften skal det være motsatt. Hensynet til rovvilt går foran.

I sitt svar på klagen konkluderer MD slik: ”Miljøverndepartementet opprettholder vedtaket til rovviltnemnda i region 6 om en kvote for gaupejakt på inntil 37 dyr. Dette innebærer at klagene ikke er tatt til følge. Departementet legger til grunn at rovviltnemnda etter rovviltforskriften har myndighet til å fatte vedtak om kvote for gaupejakt.”

- Vi kommer så raskt som praktisk mulig til å be om møte med miljøvernminister Bjørnøy. Håndteringen av denne saken har skapt et akutt behov for å bringe klarhet i MDs forhold til rovviltnemndene når det gjelder klager, avslutter Per Flatberg.

Les MDs vedtak

Les tidligere oppslag om denne saken:

Forslag om uforsvarlig høy avskyting av gaupe i region 6

Klage på gaupejakt som truer bestanden fortsatt ikke behandlet av Miljøverndepartementet

- Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Naturvernforbundets arbeid for overlevingsdyktige rovdyrbestander