Du er her:

Naturvernpris for å tenke globalt og handle lokalt

Amanuensis Børge Dahle fra Oppdal er tildelt Trøndersk Natur- og miljøpris for 2007. Prisen, som er på 10 000 kroner og et gedigent håndmalt diplom på ei furuplate fra Svartvika i Femundsmarka, ble overrakt under Naturvernforbundets høstmøte i Trondheim i dag.
Børge Dahle (60) fra Rennebu har gjennom nesten 40 år arbeidet utrettelig for å gi impulser og kunnskap til både ungdom og voksne om den vestlige verdens forurensende forbruk, samt konsekvensene av dette. Han har i hele denne perioden prøvd å få forståelse for at dagens globale klimaproblem først og fremst er en pedagogisk utfordring da det handler om endring av livsstil og forbruksmønster.

Prisvinnerens tanke har vært å legge til rette for at kommende generasjoner skal utvikle holdninger gjennom å få oppleve gode naturopplevelser. Han har tatt med flere tusen barn, ungdommer og voksne ut i naturen gjennom friluftslivsopplegg i skole og andre sammenhenger for å formidle økofilosofiske tanker i den hensikt å verne om naturen for framtidige generasjoner.

Dahle har engasjert seg i natur og miljøvernspørsmål på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom sin brede kunnskap. Han har på denne måten inspirert mange til et aktivt engasjement for å gjøre noe med verdens miljøsituasjon. Årets vinner har alltid vært en handlingens mann og arbeidet ut i fra idealisme.

Børge Dahle er for tiden ansatt som amanuensis ved Norges Idrettshøgskole i Oslo. Her arbeider han med pedagogikk og friluftsliv. Flere av husene på gården hjemme i Rennebu fylles stadig med nye grupper av studenter som får ta del i - og bli kjent med - det enkle og naturlige friluftslivet og ”et rikt liv med enkle midler.”

Hans særpreg har vært et utrettelig engasjement og en uredd måte til å fronte saker som kan være kontroversielle. Nytenkning og en helhetlig tenkning i et bredt samfunnsengasjement har preget hans arbeid for natur og miljø. Det er ikke vanskelig å se og forstå at Børge har vært langt forut for sin tid i å advare mot de økende klimaproblemer. Han har tenkt globalt og handlet lokalt.


Han har skrevet en rekke artikler og bøker om ansvaret for natur og miljø og har bidratt i , og til dels hatt ansvaret for en rekke nasjonale og internasjonale konferanser

Senest i august 2006 arrangerte han en konferanse i Rennebu med deltakere fra store deler av verden.

Prisen deles ut av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og er finansiert i sin helhet av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen, som tidligere het Midt-Norsk Natur- og miljøpris, ble i sin tid opprettet av Naturvernforbundet i Holtålen. Den er tidligere tildelt fjelloppsynsmann Kåre Gullvik fra Kvikne, oppvigler Per Flatberg fra Inderøya, gasskraftmotstander Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul fra Ørland, reineier Idar Bransfjell fra Tydal og gründer for naturbasert reiseliv Ole Martin Dahle fra Flatanger.

Relaterte saker:
- Trøndersk Natur- og Miljøpris for 2006 til Ole Martin Dahle
- Trøndersk Natur- og miljpris 2005 til reineier