Du er her:

Sårbarhetsanalysen for Bjørkåsen er klar

Etter Statskog sine omfattende planer for hogst midt i det største leikområdet for tiur i Bymarka ble avdekket, har det nå blitt utarbeidet en sårbarhetsanalyse for området. Rapporten slår fast at Statskog sine hogster i området vinteren 2006 var meget kritiske, da 47% av gammelskogen innenfor selve leikens senturm ble hogd ut. Den nedre grensen for hogst i området er nå nådd og vi i Naturvernforbundet håper at området ikke er for mye ødelgat til at storfuglen kan fortsette å leve der i fremtiden.