Du er her:

  • Trøndelag
  • Nyheter
  • 2007
  • Spør miljøvernministeren: - Panikktiltak eller langsiktig, fornuftig rovdyrforvaltning?

Spør miljøvernministeren: - Panikktiltak eller langsiktig, fornuftig rovdyrforvaltning?

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har fattet vedtak om vedtak om ekstraordinært uttak av jerv. Norges Naturvernforbund reagerer kraftig. - Dette opplegget fra Bjørnøy og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) bærer preg av å være et lite gjennomtenkt panikktiltak for å tekkes næringsinteressene, sier leder Lars Haltbrekken. Naturvernforbundet krever nå et møte med miljøvernministeren om rovdyrforvaltningen.

Denne uka fattet DN vedtak om felling av inntil 18 jerv våren 2007, og DN ved Statens Naturoppsyn er ansvarlig for fellingsforsøkene. DN skriver at det ekstraordinære uttaket gjennomføres for å forhindre skade på bufe og tamrein, og viser til at Stortinget har fastsatt et nasjonalt mål om 39 årlige ynglinger. De tre siste årene (2004-2006) er det registrert henholdsvis 47, 62 og 57 ynglinger av jerv på landsbasis.

- Vi sier ikke at jerv ikke skal beskattes. Det er ikke poenget. Men vi godtar ikke at jervunger i hi avlives slik DN nå åpner for, sier Lars Haltbrekken. I DNs brev datert 12.02.2007 står det følgende: ”Hiuttak vil også være aktuelt, både i områdene nevnt i dette vedtaket og andre områder, og vurderes fortløpende i perioden april-mai. Uttak av dyr fra ynglehi vil trolig være den mest målrettede og presise formen for uttak i forhold til målsettingen om skadereduksjon i det gjeldende området, da en med sikkerhet tar ut dyr som har fast tilhold i området.

- Det er virkelig på tide at miljømyndighetene ser på hvordan de kan støtte og utvikle den ordinære jervejakta som en varig og akseptabel løsning. Panikktiltak fører sjelden noe godt med seg og gjør det definitivt ikke nå, sier Lars Haltbrekken.

Bak det myndighetene kaller ”ekstraordinært uttak”, skjuler det seg avlivingsmetoder som seriøse jegere neppe klarer å gjennomføre uten å føle avsky over handlingen. Først graves hi fram i snøen. Så skremmes jervemora vekk. Deretter avlives de ubeskyttede ungene. Som om dette ikke var nok, har DN i tillegg åpnet for at Statens naturoppsyn kan bruke helikopter i jakta.

– Vi finner begge deler helt uakseptabelt, og vi er ikke alene. Slike avrettingsmetoder strider mot etiske normer. Det er ikke rart at folk føler avsky. Vi mottar sterke reaksjoner hver gang det skjer og blir tryglet om å ta opp kampen. Dessuten har forskere uttrykt tvil om den langsiktige effekten av hiuttak. Direktoratet for naturforvaltning fortsetter likevel å gi grønt lys for dette år etter år, konstaterer Haltbrekken.

- De kan vise til skader så mye de vil, men å drepe jerveunger i hi eller drive helikopterjakt er ikke akseptable løsninger. Vi har pekt på alternativet og vil gjerne ha et møte ansikt til ansikt for få klarhet i hva slags rovdyrforvaltning miljøvernministeren ser for seg i framtida, avslutter Naturvernforbundets leder.

Les tidigere relaterte saker:
07.04.2006 Bjørnøy må stanse jakt på jerv som ligger i hi
28.01.2007 Reagerer mot bruk av snøscooter ved jervefelling

Les Direktoratet for naturforvaltnings brev av 12.02.2007: Ekstraordniært uttak av jerv våren 2007

Temasider: Artsvern, rovdyr og vilt Rovdyrbiblioteket

- Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem eller på annen måte styrke Norges Naturvernforbunds innsats for våre rovdyr!