Du er her:

Vil ha slutt på fiskeoppdrett i verneområde

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag etterlyser i et brev til miljøvernminister Helen Bjørnøy klarere signaler om hva som vil skje når de midlertidige konsesjonene til å drive oppdrett i Froan lanskapsverneområde går ut i oktober. - Nesten 10 år er gått siden virksomheten ble startet på dispensasjon. Likevel er det fortsatt ikke er lagt fram dokumentasjon på at dette ikke er i konflikt med verneformålet. Det er derfor på høy tid at oppdrettsvirksomheten avsluttes, sier Ottar Michelsen i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.


Ramsar-sekretariatet sendte Norge et brev datert 19. mars 2004 med en del spørsmål knyttet til om aktiviteten var forenlig med områdets status som verneområde under Ramsar-konvensjonen. Dette brevet er fortsatt ikke besvart.

Naturvernforbundet har fulgt saken tett gjennom lang tid og er sterkt kritisk til at det tillates å drive fiskeoppdrett i et verneområde som er viktig både i nasjonal og internasjonal målestokk.

Les brevet til miljøvernministeren

Les tidligere oppslag om saken:

01.10.2003 Fortsatt fiskeoppdrett i vernet område

15.03.2005

17.06.2005 Utfordret miljøvernministeren: Avslutt oppdrettsvirksomheten i Froan!

- Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem eller på annen måte kan støtte Norges Naturvernforbunds arbeid for å redde verneområder fra ødeleggelse