Du er her:

Årsmøte Naturvernforbundet i Steinkjer

Lokallaget i Steinkjer avholder sitt årsmøte 27.02.2008 kl. 19.00 i HiNTs lokaler (inngang administrasjonslokalet Kongens gt.). I tillegg til ordinære årsmøtesaker som vil sivilarkitekt Torgeir Havik holde en orientering om passive hus. Vedlagt følger årsberetning 2007, møteinnkalling og arbeidsplan 2008 for lokallaget. Velkommen!