Du er her:

Nyheter

1.6.2008:Debattinnlegg skrevet av leder for Inderøy SV og kasserer for NNV sitt lokallag i Inderøy.

1.6.2008:Debattinnlegg skrevet av leder for Inderøy SV og kasserer for NNV sitt lokallag i Inderøy.

16.06.2008:

Under kan du lese debattinnlegget til Asbjørn Berg i sin helhet. Utdrag fra innlegget: "I stortingsmeldingen om friluftslivet (St.meld 39 (2000-2001) ) ble snøskuterkjøring til fritidsbruk, sammen med barmarkskjøring, karakterisert som en miljøtrussel. Utviklingen i åra etterpå har ikke minsket problemet. Dette, sammen med føre-var-prinsippet, som bør gjelde i de fleste saker med miljøkonsekvenser, tilsier at at det ikke er tid for å liberalisere adgangen til fritidskjøring. Tvert imot! "

Grønt lys for uansvarlig torskeoppdrett

Grønt lys for uansvarlig torskeoppdrett

23.05.2008:

- Det er direkte oppsiktsvekkende at Fiskeridirektoratet velger å overse alle faglige advarsler og gi tillatelse til å drive torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, sier Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund. Han mener Fiskeridirektoratet sier ja mot bedre vitende.

Viser fra 13 til 16 av totalt 31 artikler