Du er her:

Nyheter

- Uforsvarlig høy fellingskvote for gaupe

- Uforsvarlig høy fellingskvote for gaupe

25.01.2008:

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag har klaget på vedtaket i rovviltnemnda i region 6 om gaupekvote i 2008. Fylkesleder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag sier det er sterkt beklagelig at nemnda også i år har vedtatt en meget høy gaupekvote.

Vindkraftmøte på Steinkjer

21.01.2008:

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag avholdt søndag 20. januar et møte på Quality Hotel Steinkjer, der man sammen med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, representanter for reindriftsnæringa, Norsk Ornitologisk Forening, Forum for Flatanger, aksjonen Vern Fosen m.fl. diskuterte situasjonen rundt de mange planene om vindkraftutbygging på Fosen. Man tok også konkret opp Statnetts søknad til ny 420 kV kraftlinje mellom Namsos og Roan.

Naturvernforbundet krev om regional plan for vindkraft

Naturvernforbundet krev om regional plan for vindkraft

04.01.2008:

Naturvernforbundet har laga ei samla oversikt over planlagte vindkraftanlegg i dei tre fylka i Midt-Noreg. Resultatet er skremmande. Nesten alle anlegga er plasserte i inngrepsfrie naturområde og vil gi eit direkte tap av 550 km2 av verdfulle areal. I tillegg kjem arealtap ved framføring av kraftliner. I heile Danmark er det installert 3100 MW vindkraft. Berre i Midt- Noreg, er det planlagt omlag 2,5 gongar så mykje, viser oversikta. Eit brev om saka er på veg til miljø- og utviklingsministeren.

Viser fra 29 til 31 av totalt 31 artikler