Du er her:

FNF møte 14 mai med fokus på "Naturinngrep som følgje av energi"!

FNF Sør-Trøndelag avholder onsdag 14 mai sitt fellesmøte. Dette er et møte hvor alle organisasjonene som ligger under FNF et invitert for å diskutere hva vi skal jobbe med i året som kommer. Før selve møtet vil det være et foredrag som er åpent for alle. Foredragsholder er Mads Løkeland fra Naturvernforbundet. Han vil holde et innlegg med følgende tittel: Naturinngrep som følgje av energi: Kraftliner, Vindkraft og Småkraft.Kva får dette å seia for inngrepsfri natur, dyreliv, naturlandskap og friluftsliv? Start kl: 18.00 i Sandgata 30. Inngangen til Trondheim Turistforening i 1. etg.Se under for fullstendig invitasjon.

Forum for Natur og Friluftsliv - Sør-Trøndelag

Sandgata 30, 7012 Trondheim

Tlf.: 95829491 E-post: sor-trondelag@fnf-nett.no

Innkalling til fellesmøte FNF Sør-Trøndelag

Vi inviterer med dette til fellesmøte i Forum for Natur- og Friluftsliv i Sør-Trøndelag.

14. mai 2008

kl. 18.00

Trondhjems Turistforening

Sandgata 30


Tema for kvelden blir naturinngrep som følge av energi, med spesielt fokus på kraftlinjer. Innlegg vil bli holdt av Mads Løkeland fra Norges Naturvernforbund. Etter innlegget vil det bli satt av litt tid til spørsmål og diskusjon.

19.30 Årsmøte saker: Økonomi (Wilma Hagaas legger frem regnskapet)
Årsplan (Morten Ingebrigtsen, hva gjorde FNF i 2007?)
Hva skal FNF jobbe med i året som kommer?

Valg av nytt kontaktutvalg (KU) i FNF Sør-Trøndelag


Vi ber om at denne invitasjonen blir formidlet til rette vedkommende i organisasjonene. Det er en fordel hvis det kan møte to medlemmer fra hver organisasjon, for eksempel FNF-kontakten og et medlem fra fylkesstyrene til de respektive organisasjonene. Det er viktig for oss at så mange som mulig av dere deltar, slik at nettverket kan fungere på en måte som er best i tråd med samarbeidsorganisasjonenes interesser.

Har du spørsmål, forslag til saker som bør drøftes eller liknende, ta kontakt med fylkeskoordinator Alette Sandvik, tlf. 73 51 52 24 eller 90 60 39 50

VEL MØTT!

Ragnvald Larsen Alette Sandvik

Leder Kontaktutvalget for FNF Fylkeskoordinator