Du er her:

Høstmøtet 2008

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer herved alle medlemmer og andre naturinteresserte til vårt høstmøte 23. november. Møtet vil foregå i Suhmhuset (Elvegata 6) i Trondheim, og vil vare fra kl. 12.00 - 15.00. På møtet vil Trøndersk natur- og miljøpris bli utdelt, til en kandidat som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme natur og miljø i Trøndelagsregionen. Årets faglige tema er "Kystnasjonalparker i Trøndelag", og alle interesserte er hjertelig velkomne!
Nok en gang er tiden kommet for det årvisse høstmøtet mellom Naturvernforbundets fylkeslag i Nord- og Sør-Trøndelag. Dette har blitt en kjær tradisjon for mange, der det både er mulighet for å høre interessante foredrag, men også å pleie sosial omgang med andre naturinteresserte. I tillegg til at trøndersk natur- og miljø-pris skal deles ut, vil vi i år ta opp temaet "Kystnasjonalparker i Trøndelag". Det har lenge vært uttrykt ønske om å få vernet større deler av det vakre kystlandskapet i Trøndelag. Dette landskapet er under økende trussel mot utbygging, både fra kraftindistri, fritidsboliger og andre tyngre inngrep. Derfor tar nå Naturvernforbundet til orde for at man Norge bør opprette større nasjonalparklignende verneområder langs kysten, med sikte på å ta vare på både naturen og det tradisjonelle kulturlandskapet.

Endelig program for dagen vil bli lagt ut på våre hjemmesider snart.