Du er her:

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag går inn for å opprette Kystnasjonalparker


Foto: Mads Løkeland
Naturvernforbundet i Sør Trøndelag går inn for å opprette "Kystnasjonalparker" for å verne kystnatur i Trøndelag før presset fra vindkraft, kraftlinjer, hyttebygging, veier og småkraft blir for stort. Vi i Naturvernforbundet reiser for tiden mye rundt for å sette fokus på denne problemstillingen. Innlegget som Mads Løkeland hadde på et småkraftseminar som NVE arrangerte i April kan sees her!