Du er her:

Uttalelse til forslag til fylkesdelplan for vindkraft

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag kom i dag med en uttalelse til fylkesdelplan for vindkraft. Vi har følgende fire hovedkonklusjoneri vår uttalelse: 1. Stans all videre utbygging av vindkraft til lands i Sør-Trøndelag. Dette medfører også nei til 420 KV kraftlinje Namsos-Surnadal.2. Kanaliser Vindkraftmilliardene til energi og klimatiltak som vil gi vesentlig større bidrag til å redusere utslipp av klimagasser på lang sikt.