Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet anmelder rømming fra torskeoppdrett

24.09.2009:

Til tross for pålegg og forsikringer om nye tiltak for å motvirke rømming, er det igjen dokumentert at betydelige mengder av torsk har rømt fra Frengen Havbruks torskeoppdrett i Trondheimsfjorden. - Dette kan være alvorlig miljøkriminalitet, sier leder for Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. Naturvernforbundet har nå gått til anmeldelse.

Foreslå kandidater til trøndersk natur- og miljøpris 2009!

Foreslå kandidater til trøndersk natur- og miljøpris 2009!

23.09.2009:

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer herved sine medlemmer og andre til å komme med forslag til personer eller lag/foreninger som har gjort seg fortjent til trøndersk natur- og miljøpris. Prisen på 10 000,- kr er gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa, og skal deles ut på høstmøtet i Trondheim 22. november. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater m.v. i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø. Forslagsfristen er 25. oktober 2009.

Foredrag: "Høyhastighetstog - et skritt nærmere gjennomføring?"

Foredrag: "Høyhastighetstog - et skritt nærmere gjennomføring?"

22.09.2009:

Mandag 23/11 kl. 1900, Suhmhuset: "Høyhastighetstog - et skritt nærmere gjennomføring?" Stortinget har i år vedtatt en ny Nasjonal transportplan. Tog som transportmiddel er viet bred plass i de planer som nå legges for det nye transportbildet. Utredningene om høyhastighetstog har vært gjenstand for betydelig debatt. "Trøndertraseen" Steinkjer - Oslo har særlig vært i sentrum. Men det blir ingen enkel sak selv om svært mange nå ser dette som en fremtidig god løsning. Hvor står vi i dag - og hva er tidsperspektivet? Foredragsholder blir Jørg Westermann, daglig leder i Norsk Bane.

Foredrag om "Den nye Naturmangfoldloven"

Foredrag om "Den nye Naturmangfoldloven"

22.09.2009:

Mandag 28/9 kl. 1900, Suhmhuset: "Den nye Naturmangfoldloven". Loven har i lengre tid medført en omfattende politisk diskusjon. Interessemotsetningene har vært tydelige. Loven vil bl.a. erstatte den kjente Naturvernloven. Det vil bli gitt en innføring i lovens juridiske sider og internasjonale konvensjoner. Videre en oversikt over naturtyper, artsforvaltning og vern.

Viser fra 21 til 24 av totalt 44 artikler