Du er her:

Foreslå kandidater til trøndersk natur- og miljøpris 2009!

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer herved sine medlemmer og andre til å komme med forslag til personer eller lag/foreninger som har gjort seg fortjent til trøndersk natur- og miljøpris. Prisen på 10 000,- kr er gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa, og skal deles ut på høstmøtet i Trondheim 22. november. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater m.v. i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø. Forslagsfristen er 25. oktober 2009.

Prisen er en fortsettelse av Midt-Norsk Natur-og miljøpris, som ble utdelt i 4 år på Villmarksdagene i Ålen av Holtålen Naturvern. Denne prisen ble finansiert av midler fra salg av en bok i anledning Jon Østeng Hovs 60-års dag.

Villmarksdagene arrangeres ikke lenger, og rettighetene til miljøprisen er overdratt til Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag. I forbindelse med 90-årsjubileet ble prisen utdelt på jubileumsmarkeringen i Trondheim 1.oktober 2005. Den skal deles ut på ny under høstmøtet i Trondheim 22. november 2009.

Prisen er på 10.000 kroner, som er gitt av Adresseavisen og Trønder-Avisa. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner, lag og foreninger, etater m.v. i Trøndelag, som har gjort en fortjenestefull innsats og stimulert til nytenkning og aktivitet innen området natur og miljø.

Det vil være en prestisjetung pris, som også støttes av miljøvernavdelingene i Trøndelagsfylkene. Disse vil sammen med Naturvernforbundet, Adresseavisen og Trønder-Avisa være med i juryen for prisen.

Fristen for forslag på kandidater til prisen er 25.oktober

Forslag med begrunnelse sendes til: Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 Trondheim

e-post: sortrondelag@naturvern.no