Du er her:

Markautvalget


Foto: Staffan Dovärn
Vil du arbeide for markaområdene?

9. november er det oppstartsmøte i Markautvalget. Markautvalget er en gruppe personer i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag som skal arbeide for å bevare naturen i de bynære markaområdene. På første møtet kommer vi blant annet til å diskutere hva arbeidsoppgavene vil bli fremover. Ønsker du å bli aktiv for markaspørsmål er det en bra anledning å komme 9. november. Vi kommer til å legge opp planen for hvordan markautvalget skal arbeide, så her har deltagerne muligheter for å forme arbeidet etter eget ønske.
Om du ønsker å bli med å arbeide for marka, kom på møtet 9. november kl 16.00 i Sandgata 30 eller kontakt Staffan Dovärn på e-post: sortrondelag@naturvern.no eller telefon: 73515224