Du er her:

Nye avslag på torskeoppdrett i Trondheimsfjorden

Tre nye søknader om torskeoppdrett i Trondheimsfjorden har de siste dagene blitt avslått av Fiskeridirektoratets regionkontor. Begrunnelsen er Fiskeridirektoratet sentralt sin behandling av Naturvernforbundets klage tidligere i år, der det slås fast at torskeoppdrett i Trondheimsfjorden vil medføre en uakseptabel risiko for økosystemet i fjorden.
Fiskeridirektoratet sentralt ga tidligere i år Naturvernforbundet og andre klagere medhold i at Tordenskjold Cod Farm AS ikke kunne drive torskeoppdrett på lokalitetene Hestøya og Djupvika i Levanger kommune. Dette har nå ført til at Fiskeridirektoratets regionkontor i sin behandling av nye søknader i Trondheimsfjorden har lagt seg på en restriktiv linje.

Frengen Havbruk AS har fått avslag på sin søknad om tillatelse til to nye lokaliteter ved Ytterøya. I tillegg har selskapet fått avslag på søknad om tillatelse til å etablere torskeoppdrett på Hambora i Agdenes kommune. Her begrunnes avslaget med henvisning til Fiskeridirektoratet sentralt sin klagebehandling tidligere i år: "Fiskeridirektoratet region Trøndelag finner at de argumenter som Fiskeridirektoratet bruker i sitt avslag til Tordenskjold Cod Farm AS på lokalitetene Djupvika og Hestøya vil gjelde for alle søknader om akvakultur av matfisk av torsk i Trondheimsfiorden."

Med denne vurderingen ser det ut til at det er satt en stopper for alle planer om torskeoppdrett i Trondheimsfjorden, som har status som nasjonal laksefjord.