Du er her:

Spørsmål til listekandidatene i Sør Trøndelag

Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag har sendt ut spørsmål til listekandidatene fra fylket om deres syn på ulike miljøsaker. Vi noterer at det er et stort sprik i hvor viktige miljøspørsmål er for kandidatene. Vi noterer også at det er ulike syn på hvor mye naturen skal bygges ned for å få frem fornybar energi. Skal urørte områder bygges ned av vindmøller og minikraftverk for å øke andelen energi som ikke kommer fra kilder som bidrar til global oppvarmning?