Du er her:

Vi søker personer som vil bli aktive

Vi søker nå etter engasjerte personer i Sør-Trøndelag som ønsker å bli aktive i Naturvernforbundet. Vi har lenge hatt fem lokallag og ingen kontaktperson i fylket. Nå jobber vi med å forbedre dette. Vi har kontakt med flere personer i ulike kommuner som er interessert i å jobbe aktivt med å verne naturen. For å gjøre en innsats i kommuner hvor det ikke finnes lokallag fra før kan man enten starte et lokallag eller bli kontaktperson.
I et lokallag er man minst tre personer og har årsmøte, et eget budsjett og fører regnskap, som betyr et visst administrativt arbeid. Det man får ut av dette arbeidet er større grad av selvstendighet.
En kontaktperson trenger ikke like mye administrasjon og man kan konsentrere seg om direkte miljøarbeid. Som kontaktperson uttaler du deg for fylkeslaget og gir tips til fylkeslaget om saker som man bør arbeide med. Å være kontaktperson kan være et første steg mot å skape et lokallag før man finner ut hvor mange som ønsker å være aktive i en kommune.

Om du ikke vet hvordan man arbeider med naturvern så får du hjelp av fylkeslaget. Vi kommer også til å ha et kurs i miljøaktivisme en helg i begynnelsen av november. Om du ønsker å bli aktiv, se nedenfor for informasjon om hvem du skal kontakte for å bli aktiv i din kommune:
Frøya, Hitra, Åfjord eller Malvik: ta kontakt med Staffan Dovärn (sortrondelag(aat)naturvern.no). Det er startet kontakt med personer som ønsker å bli aktive i disse kommunene.
Melhus: ta kontakt med Staffan eller Kjell Brevik(valseyfjording(aat)hotmail.com) som er kontaktperson i kommunen.
Trondheim: ta kontakt med fylkesleder Steinar Nygård (steinar.nygard(aat)iot.ntnu.no). Om du er student, ta kontakt med Maja Sørheim (stud.trondheim(aat)naturvern.no) i Studentlaget.
Agdenes, Snillfjord, Orkdal, Skaun eller Meldal: Her er det allerede et lokallag med Knut Bovik (kn-bonv(aat)online.no) som leder.
Rissa: Her er det også lokallag med Magnar Østerås (mosteras(aat)frisurf.no) som leder.
Tydal, Holtålen eller Røros: Her finnes et lokallag med Roald Evensen (roald.evensen(aat)gauldalen.no) som leder.
Om du bor i en annen kommune, ta kontakt med Staffan så kan han hjelpe deg med å bli kontaktperson eller finne flere som vil starte et lokallag i din kommune.