Du er her:

  • Trøndelag
  • Både Statsforvalteren og Naturvernforbundet i Trøndelag mener at det må tas mer miljøhensyn i Skogbruket
Erosjon etter hogst ved Eksetelva på Fosen førte til nedslamming av stor forekomst av elvemusling. Statsforvalteren har anmeldt forholdet, etter varsling fra Fosen naturvernforening.  Foto: Statsforvalteren i Trøndelag ved Trond Rian

Erosjon etter hogst ved Eksetelva på Fosen førte til nedslamming av stor forekomst av elvemusling. Statsforvalteren har anmeldt forholdet, etter varsling fra Fosen naturvernforening. Foto: Statsforvalteren i Trøndelag ved Trond Rian.

Både Statsforvalteren og Naturvernforbundet i Trøndelag mener at det må tas mer miljøhensyn i Skogbruket

Statsforvalteren mener at trøndersk skogbruk må bli bedre på miljø- og klimahensyn.

Det var svaret Naturvernforbundet fikk da vi sendte brev og spurte om det blir tatt tilstrekkelige miljøhensyn ved hogst av skog i Trøndelag. Saken ble også lagt ut på Statsforvalteren sin hjemmeside, der landbruksdirektør Tore Bjørkli bl.a. uttalte at listen over miljøavvik i skogbruket dessverre er ganske lang, og at næringen har en jobb å gjøre. Han uttalte også at «Vi har vært tydelig på vi kan nekte utbetaling av statlig tilskudd i saker der det ikke blir tatt tilstrekkelig miljøhensyn. Vi har også gått til politianmeldelse av en skogsdrift, men den saker er ikke avsluttet.»  

 

Les mer her:
Naturvernforbundets henvendelse til statsforvalteren
Statsforvalterens svarbrev
Innlegg på hjemmesiden til Statsforvalteren

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.04.2022