Du er her:

  • Trøndelag
  • Ettermiddagstur til Kåttåtjønna ved Rønningen

Ettermiddagstur til Kåttåtjønna ved Rønningen

Tid: 07.09.2022 kl. 18:00-20:00

Sted: Bymarka, Smistad/Rønningen

I samarbeid med Norsk Botanisk forening arrangerer Naturvernforbundet tur til gammel skog ved Kåttåtjernet i Bymarka i Trondheim.


Kåttåtjønna ligger ved vegen inn til Rønningen. Denne vegen er nå rustet opp, som forberedelse til skogsdrift i området.

Vi vil starte med å se på en lokalitet like sør for Kåttåtjønna. Her finner vi gammel granskog med mye gubbeskjegg, og en god del læger i ulik alder. Vi vil se spesielt på hva vi kan finne av lav og sopp i denne lokaliteten. Etterpå vil vi gå en tur for å se på gammel naturskog og plantet kulturskog av ulik alder, og hvordan skogsdriften påvirker skogen.

Jo mer vi lærer om naturen, jo flinkere blir vi til å ta vare på den.

Turen er ikke fysisk krevende, men ta med gummistøvler fordi turen går gjennom myr, og klær etter været. Ta gjerne med matpakke og termos, pluss sitteunderlag. Det forventes ingen spesielle kunnskaper eller ferdigheter for å delta.

Oppmøte 7. september kl 18.00
Parkeringsplassen ved veien til Rønningen.

Varighet ca. to timer.

Ankomst: Med buss eller bil til Granåsen, deretter langs Smistadveien til parkeringsplassen ved Smistad. Gi beskjed om du trenger transport.

Naturvernforbundet har den siste siden satt søkelyset på måten skogsdriften utføres på. Vi ønsker at både regelverk, praksis og oppfølging av feil, håndteres bedre enn i dag. For interesserte vil vi også gi informasjon om arbeidet med dette.

Kontaktperson:

Ingerid Angell-Petersen
Tlf: 90 88 76 02 . Epost: ingeridangellp@gmail.com

Image