Du er her:

Børgefjellseminar

Tid: 20.07.2013 kl. 12:15

Sted: Namsskogan Hotell på Trones i Nord-Trøndelag

Naturvernforbundet i Nordland og Nord-Trøndelag inviterer til Børgefjellseminar 20.juli 2013 på Trones. Seminaret er en del av jubileumsmarkeringen for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark 50 år.

Seminaret er åpnet for alle.

Pris: Ingen deltakeravgift, men deltagerne utenom inviterte gjester må selv betale for lunsj og eventuell overnatting.

Ankomst: Tog til Lassemoen stasjon eller egen bil.

Påmelding: www.deltager.no/borgefjellseminar

Angi om du ønsker lunsj og å delta i middagen.

Påmeldingfrist 10.juli

 

Foreløpig Program

12.15 Åpning v/Naturvernforbundet

12.30 Børgefjell/Byrkije  Nasjonalpark.Fortid,  nåtid og framtid v /Kjell M.Derås

13.15  Reindrifta I nasjonalparken v/ Tor Enok Larsen

13.45   Naturverdier i nasjonalparken v/ Dagmar Hagen, NINA

14.30 Forvalningsplanen for Børgefjell v/Kjell Eivind Madsen, Fylkesmannen i Nordland

15.00 Kaffepause

15.30 Nasjonalparkstyret , oppgaver og samarbeid med  Naturvernforbundet og andre organisasjoner v/nasjonalparkforvalter Steinar Bach

16.00 Bruken av nasjonalparken til friluftsliv og rekreasjon v/Thorstein Wennnevik og  Kjell Iver Johansen

17.00 Hvorfor trenger vi nasjonalparker og andre verneområder?
v/Lars Haltbrekken,Naturvernforbundet

17.30 Oppsummering og veien framover 

19.00 Middag m/samisk kunstnerisk innslag

 

Med forbehold om endringer


Praktisk informasjon
Bestill overnatting direkte fra Namsskogan Hotel god tid i forveien
Tlf. 7433600, e-post: Post @hotellet.no
Hotellet har rom, hytter, leiligheter og campinplaas.

For mer informasjon om seminaret, kontakt
Per Flatberg:  P.Flatberg@gmail.com,  Tlf.90515046
Erling Solvang Ersolv@online.no, Tlf. 95254075 (Leder i Naturvernforbundet i Nordland)
Hallgeir Frøseth Opdal: Hol@naturvernforbundet.no, Tlf.40248084 (Regionsekretær i Naturvernforbundet i Trøndelag)