Du er her:

Fylkesårsmøte Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag

Tid: 19.03.2018 kl. 19:00-22:00

Sted: Trondheim turistforenings lokaler, Sandgata 30

Velkommen til årsmøte i Naturvernforbundet i Trondheim og Sør-Trøndelag med miljøfaglig påfyll. 

18:00 Årsmøte i Trondheim lokallag. 

19:00 Faglige innledninger
Orientering om at klimadommen ankes til høyesterett 
v/ Fylkesleder Steinar Nygaard
Skråblikk på vannkrafthistorien frem til EU`s Energiunion
v/ Hogne Hognset, tidligere informasjonssjef i Statoil

20:00 Fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag
1. Valg av møteleder, referent
og protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av innkalling
og saksliste
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Budsjett og arbeidsplan
6. Uttalelser
7. Sammenslåing av Nord–
og Sør-Trøndelag?
8. Valg

Alle medlemmer er velkomne til møtet. 

Årsmeldingene legges ut på våre nettsider og blir lagt fram på årsmøtet.
Regnskap, budsjett og arbeidsprogram legges fram på årsmøtet.
Uttalelser meldes inn til: hol@naturvernforbundet.no

Valg:
Etter vedtektene skal det velges leder, styremedlemmer,revisor og valgkomite. I år skal det også velges delegater til landsmøtet i Stavanger 20 april.

Alle medlemmer av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom i fylket har møte-, tale-, og forslagsrett. Valgte delegater fra lokallagenes årsmøter har stemmerett. For Trondheim velges delegater på årsmøtet som avholdes like før. Alle lokallag har minst to utsendinger samt en utsending for hvert tiende medlem. Hver utsending har en stemme. Møtende medlemmer fra kommuner uten lokallag har en stemme per påbegynte tiende medlem.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å møte! Er du ikke medlem kan du tegne medlemsskap her: www.naturvernforbundet.no/medlem

Det blir servert nydelig suppe med brød. 

Deltagelse på fylkesårsmøtet registreres her: https://hol.hoopla.no/sales/2367191003