Du er her:

Fylkesårsmøte Naturvernforbundet i Trøndelag

Tid: 03.10.2020 kl. 11:30-16:00

Sted: Verdal hotell

Fylkesårsmøtet i Naturvernforbundet i Trøndelag skulle avholdes i mars, men ble avlyst grunnet korona. Nå prøver vi igjen og tar de nødvendige smittevernhensyn

Forruten vanlige årsmøtesaker blir det en guidet tur til noen av Verdals naturperler. Alle medlemmer av Naturvernforbundet i Trøndelag er velkommen. Valgte delegater fra lokallagenes årsmøter har stemmerett.

Påmelding skjer her: https://hol.hoopla.no/sales/2367191003
(Det kommer opp som et bilettkjøp, men det er gratis). 

Det går nordgående lokaltog fra Trondheim S kl. 09:18 som er på Verdal kl. 10:57. Tog returnerer til sørover fra Verdal kl. 16:00 og vi satser på å være ferdige med det ofisielle til møtet til da. Fra Steinkjer går det tog 09:30 med retur 15:00 eller 17:00. 

Dette behandles på fylkesårsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av ordstyrer og referent
3. Orientering om aktuelle saker v/ styret
4. Årsmelding 2019
5. Regnskap 2019
6. Arbeidsprogram for 2020
7. Budsjett for 2020
8. Uttalelser
9.Valg

Om det er stemning for det kan vi gå ut å spise middag sammen. Dette bekostes av den enkelte. 


Årsmeldinga ligger ute på nett her. 

Bilde årsmelding
Bilde årsmelding
Årsmelding 2019

Forslag til uttalelser, budsjett og arbeidsprogram legges ut her fredag 18. september. Forslag må sendes til trondelag@naturvernforbundet.no.

Covid 19
 Naturvernforbundet følger smittevernreglene. Du skal ikke delta på et arrangement dersom du: 
a. Har vært eksponert for eller vært i nærheten av noen som har fått viruset påvist siste to uker 
b. Har feber 
c. Har sykdomssymptomer som hoste, vondt i halsen eller andre influensasymptomer
d. Er i karantene eller isolasjon
Deltakere som ikke er fra samme hushold må holde minimum en meter avstand til hverandre. Enhver fysisk kontakt mellom deltagere må unngås, slik som for eksempel håndhilsning og klemming. Utstyr skal ikke deles mellom deltagere. Vask hendene grundig og ta gjerne med egen Antibac.